Egyházi esküvő és polgári esküvő egyszerre

Esküvő egyszerre, egy helyszínen a hit és a törvény által
Szertartás meneteFoglalás, ár

Egyetlen esküvő – egyetlen szertartás

A templomokban megtartott esküvő a világ számos országában hivatalos és érvényes polgárjogilag is. Magyarországon azonban továbbra is a házasságkötés feltétele az anyakönyvvezető előtt kinyilvánított szándék.

Az Esketés.hu azonban megoldást talált arra, hogy az Isten áldását kérő párok számára elég legyen egyetlen szertartás, amely azután a polgári jog és a keresztény hit szerint is érvényes legyen.

Bilingual Christian wedding

It is a struggle going through the Hungarian bureaucracy – let us help you organizing your bilingual Christian wedding.

Cross-faith weddings or non-baptised party is not a barrier, as „For God shows no partiality.” Romans 2 2:11

Christian wedding plus the official wedding by the Hungarian Law is available in one ceremony at the venue you pick for your wedding day. Aks for an appointment and talk about your plans…

Melyik felekezet? Milyen vallás?

Az Esketés.hu által biztosított ökumenikus keresztény szertartáson bármely felekezet vagy vallás tagjai, de akár keresztséggel még nem rendelkezők, elváltak is részt vehetnek. Az Ökumenikus Egyház missziója hogy a házasságukra áldást kérők megkapják azt, függetlenül az előéletüktől, spirituális meggyőződésüktől, faji-, ideológiai-, vallási hovatartozásuktól.

|
1 Jakab 2,1
„Testvéreim! Ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók.”

Hogyan lesz hivatalos?

Tekintettel arra, hogy a Ptk. IV., II. 4:5§ szerint házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelen lévő férfi és nő az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelenti, hogy egymással házasságot köt. A nyilatkozat feltételhez vagy határidőhöz nem köthető.

Ezért az Esketés.hu által biztosított szertartáson anyakönyvvezető is részt vesz, és a házassági szándék kijelentését rögzíti, a házasság létrejöttét megállapítja és a házasságkötés tényét a házassági anyakönyvbe bejegyzi.

Az egyházi eskü során így polgárjogi kötelék is születik.

Hol történhet ilyen egyházi és polgári szertartás?

A pár által választott helyszínen. Az összes megfelelőségi paramétert az Esketés.hu megszervezi és ügyel mind a formai, mind a polgárjogi, mind a keresztény követelményekre.

Hogyan zajlik az egyházi és polgári szertartás?

Az egységesített szabadkeresztény szertartásrend szerint, amelynek részleteit személyesen lehet egyeztetni az Esketés.hu kollégájával. A szövegrészletek választhatók és alakíthatók.

Az egyidejű egyházi és polgári szertartás általános menete

 1. Vendégvárás
 2. Az eskető felkéri az egybegyűlteket a helyfoglalásra, a bevonuláshoz összerendezi a résztvevőket
 3. Bevonulás
 4. Bevezető és a keresztség megújítása (E)
 5. Hivatali bevezető és házassági nyilatkozat (AKV)
 6. Aláírások (AKV)
 7. Szentírás olvasmány / Szentlecke / Evangélium (E)
 8. Rövid prédikáció (E)
 9. Fogadalomtétel (E)
 10. Gyűrűhúzás (E)
 11. Szülőköszöntés és zárószöveg (AKV)
 12. Záró áldás és a pár bemutatása (E)

Az egyházi- és polgári esketés az Ökumenikus Egyház ökumenikus (felekezetközi) esketése és a hatályos Polgári Törvénykönyv családjogi fejezete alapján zajlik az eskető lelkész és a területileg illetékes anyakönyvvezető közreműködésével.

|
“Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.” (1. János 4:12)
|
“Mert Isten maga a szeretet. Aki ebben az isteni szeretetben éli az életét, az valójában Istenben él, és Isten is él őbenne.” (1. János 4:16)
|
“Az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül. Mert ahogyan az asszony a férfiból van, úgy a férfi is az asszony által van, mindkettő pedig Istentől van.” (Korintus 11:11,12)

Kapcsolatfelvétel

Egyeztessünk időpontot, és beszélgessünk egyet az esküvőtökről!